ข่าวและประกาศของเว็บ

การจัดอบรมและการเรียนการสอนในวิกฤต COVID-19

การจัดอบรมและการเรียนการสอนในวิกฤต COVID-19

โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก -
Number of replies: 0

สำหรับในช่วงของวิกฤตการแพร่ระบาดของ Covid-19 นี้ โครงการ SMP-YRU (http://smp-yru.blogspot.com) ปรับตัวจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก โดยผ่านในระบบ SMP eLearning